Mimosa x1 1

MISA Mimosa.NET X1 2019 

MISA Mimosa.NET X1 2019 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Tính năng Mimosa x1 1
Nhận báo cáo cấp dưới
Hỗ trợ nhận báo cáo của các đơn vị cấp dưới.
Cho phép nhập khẩu tệp báo cáo của các đơn vị cấp dưới theo từng quý, 6 tháng và theo cả năm.
Tính năng Mimosa x1 2
 
Thống kế nhanh được tình hình nộp báo cáo
Thống kế nhanh được tình hình nộp báo cáo của ĐVTT: Tổng số đơn vị, số đơn vị đã nộp, số đơn vị chưa nộp và số báo cáo đã được phê duyệt.
Từ đó giúp đơn vị tổng hợp quản lý được tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới, qua đó có thể đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa nộp đủ báo cáo tiếp tục nộp báo cáo để đơn vị tổng hợp thực hiện tổng hợp các báo cáo trong kỳ.
Tính năng Mimosa x1 3
Tổng hợp dữ liệu
Giúp đơn vị chủ quản tự động tổng hợp báo cáo quyết toán, tài chính và lập phụ biểu của các đơn vị cấp dưới nhanh chóng, chính xác, dễ dàng
Cho phép xem, in báo cáo chi tiết từng đơn vị trực thuộc và báo cáo tổng hợp.
Tính năng Mimosa x1 4
Báo cáo
Cho phép xem và in các báo cáo chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp dưới và báo cáo của đơn vị tổng hợp. 
Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích linh động theo nhiều chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu phân tích báo cáo của các đơn vị chủ quản. 
Đáp ứng đầy đủ các báo cáo tài chính và quyết toán theo Thông tư 99/2018/TT-BTC, Thông tư 137/2017/TT-BTC và Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Tính năng Mimosa x1 5
Gửi báo cáo lên cấp trên
Hỗ trợ gửi báo cáo đã được tổng hợp lên đơn vị cấp trên qua email.
Cho phép xuất khẩu các báo cáo đã được tổng hợp ra các dạng tệp như .xml,…