Download tài liệu hướng dẫn sản phẩm

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống
Bộ vi xử lý
Intel Dual Core CPU 1.0 GHz hoặc cao hơn.

Bộ nhớ trong (RAM)
1GB hoặc cao hơn

Ổ đĩa cứng
Trống 3GB hoặc nhiều hơn

Màn hình
Độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn

Hệ điều hành
Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 trở lên, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2.

Ổ đọc đĩa DVD
Dùng đọc bộ cài sản phẩm

Thiết bị khác
Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).

Máy in
Khổ A4.

Lịch sử sản phẩm